Noland Weston

Afkomstige uit Cormyr maar stapte vanuit Sembia op de boot naar de Holy Realm nadat hij met een recruiter van de Purple Staff inaanraking was gekomen. Niet geïnteresseerd in het leven van een adventurier maar wil wel graag bijdragen aan een koninkrijk voor de goed geaarde. Springcross ziet hij als het begin van een geweldige verhaal waaraan hij graag wilt bij dragen. Geen gezin maar wil deze wel.

Follower boon: BALLROOM, THRONE ROOM, StATUE will earn you 1 more.

Vriendschap met PC:
Maladik

Event gerelateerd:
The nobleman

Noland Weston

Holy Realm Hellua