Delthym of Chauntea

Leider van de The Great Temple of Chauntea en leider van de Chauntea Faction

Description:

Sommige noemen hem de ongeschreven leider van de Fellowship of the purple staff, andere noemen hem één van de leiders van de counsil, zelf noemt hij zichzelf het liefste de vertegenwoordiger van het Chauntea ideaal in de Holy Realm.
Hoe je het ook went of keert, je kan niet om Delthym of Chauntea heen.

Delthym of Chauntea is bijna altijd te vinden in The Great Temple of Chauntea in Silver Harvest. Als hij niet met boeren aan het praten is over het oogsten, zaaien en optimaliseren van de voedselproductie dan is hij wel bezig met onderzoek te doen naar de juiste manier van landbouw.
Delthym wordt ook regelmatig bezocht door zwangere vrouwen die zijn, en Chauntea’s, zegen willen. In Silver Harvest wordt gefluisterd dat als je je kind niet laten zegenen door Delthym het kind Evil en Corrupt ter wereld zal komen.

Bio:

Rustig en geduldig. Delthym of Chauntea staat bekend om zijn acceptatie van andere idealen en geloven en zal nimmer en nooit iemand zijn ideeen op dringen.

Weinig is bekend over Delthym of Chauntea zijn verleden behalve dat hij al op jonge leeftijd een cleric was in de temple in Selgauth (Sembia).

Hij lijkt de enige te zijn die Breyarg Stonebreaker kan bedaren wanneer deze weer een van zijn woede aanvallen krijgt.

Tijdens de Tweede Grote vergadering heeft Delthym of Chauntea aangegeven zich minder te willen bemoeien met de Holy Realm en zich meer wil focussen op de Great Temple of Chauntea, en de landbouw in de Holy Realm. Een jaar counsil onder zijn leiding heeft in de laatste maanden, ‘weinig vruchtbaars opgeleverd’. Delthym is moe…

Delthym of Chauntea

Holy Realm Hellua